Alanud taimekaitsetööde hooajal tuleb järgida rangeid nõudeid

Foto: Pixabay

Taimekaitse kõrghooaeg on alanud ning Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) tuletab meelde, et ohutusnõudeid peavad järgima kõik taimekaitsevahendite kasutajad: nii põllumehed kui ka hobiaednikud, maanteede ja raudteede hooldajad, karuputke tõrjujad, haljastajad ning teised mittepõllumajanduslikel aladel taimekaitsevahendite kasutajad.

PTA taimekaitse ja väetise osakonna peaspetsialisti Riina Pärtli sõnul on lubatud kasutada üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid.

„Kõik kasutada lubatud taimekaitsevahendid leiab Põllumajandus- ja toiduameti poolt hallatavast taimekaitsevahendite registrist,“ ütles Pärtel. Enne kasutamist tuleb põhjalikult tutvuda taimekaitsevahendi infolehega, kus on kirjas toote täpsed kasutamistingimused.

„Majandus- ja kutsetegevuses tohib taimekaitsevahendeid kasutada ainult professionaal, kes on läbinud vastava koolituse ja omab taimekaitsetunnistust,“ jätkas peaspetsialist. Taimekaitsetunnistuse kehtivust saab kontrollida taimekaitsevahendite registri taimekaitsetunnistuse kehtivuse päringust.

Professionaalne kasutaja järgib head taimekaitsetava, integreeritud taimekaitse põhimõtteid ja peab kasutatud vahendite kohta arvestust. Kasutatav taimekaitseseade peab olema töökorras ja läbinud tehnilise kontrolli.

Mesilaste ja teiste kasulike putukate kaitsmise eesmärgil kehtib Eestis juba aastaid õitsvate taimede, sealhulgas ka umbrohtude pritsimise keeld. Erandina võib õitsvaid taimi pritsida juhul, kui taimekaitsevahendi kasutusjuhendil on vastav märge. Sellisel juhul võib taimekaitsevahendit kasutada varahommikusel või hilisõhtusel ajal, mil mesilased ega teised tolmeldajad ei lenda (kell 22–05).

Pritsimistöid ei tohi teha, kui õhutemperatuur on kõrgem kui 25°C ja tuule kiirus suurem kui 4 m/s. Arvestada tuleb tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine. Et vältida taimekaitsevahendite sattumist pinna- ja põhjavette, on oluline arvestada veekaitsevööndi ning teiste kasutuspiirangutega.

Taimekaitsetööd peavad olema tehtud viisil, millega on välditud oht inimeste ja loomade tervisele ning ümbritsevale keskkonnale. Meelespead nõuetest taimekaitsevahendite kasutajatele leiab PTA kodulehelt.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega?

Saadame sulle kord nädalas ülevaate Eesti suurima roheportaali parimatest lugudest.