Suur ülevaade: vaata, millised erakonnad mõtlevad kõige enam Eesti keskkonnale

Foto: Erik Karits / Pixabay

Keskkonnaagentuur võrdles erakondade 2023. aasta valimisprogramme ja kõrvutas keskkonnakavasid, et valijatel oleks lihtsam jälgida, mida selles vallas lubatakse. 

“Kuigi erakondade põhifookuses on hetkel inimeste toimetulek ja rahva turvalisus, usume, et kriiside möödumisel saavad erakonnad taas keskenduda pikale plaanile, kus on oluline koht jätkusuutliku ja hoitud elukeskkonna kavandamisel,” kirjutab Keskkonnaagentuur. “Kindlasti aitab keskkonnaprogrammides kirjeldatu paremini mõtestada ka riigisektori töid ja tegemisi ning osundab võimalikele keskkonnavaldkonna probleemidele, mis vajavad lahendust. Tunnustame erakondi sisukate ja varasemast põhjalikumate keskkonnaprogrammide eest. Tõstatatud on mitmeid nii keskkonnapoliitika kui ühiskonna jaoks olulisi teemasid, välja on toodud ambitsioonikaid ja vajalikke arengusuundi.”

Kättesaadavate valimisprogrammide põhjal kokku pandud tabelist leiab ülevaate, milliseid teemasid  peeti oluliseks ja mida lubati. Ülevaatega saab tutvuda siit.

Järgnev on Keskkonnaagentuuri üldine kokkuvõte.

Enim on erakonnad keskendunud viiele valdkonnale: 
1) kliima; 
2) taastuvenergeetika arendamine;
3) metsade majandamine; 
4) ökosüsteemide ja elurikkuse kaitse; 
4) maakasutus ja –planeerimine; 
5) üleminek ringmajandusele.  

Võrreldes eelmiste riigikogu valmistega on jõulise tõusu teinud: 
1) taastuvenergeetika kasutuselevõtu kiirendamine; 
2) aktiivsem tegelemine kliimapoliitikaga; 
3) üleminek ringmajandusele;  
4) maakasutus ja -planeerimine. 

Märkasime, et erakondade keskkonnaprogrammides on suur ühisosa. Olulisi konflikte majandusprogrammidega esile ei kerkinud. Noppisime välja mõned silmapaistvamad lubadused, mida tahaksime esile tuua: 

Riigihaldus

 • Ministriportfellide ümberkujundamine: RE soovib luua rohereformi ministri ametikoha. E200 näeb vajadust kliima- ja energiaministri ametikoha järele, kes vastutab kliimaseaduse täitmise ja rohepöörde elluviimise eest.
   
 • Riigiasutuste ümberkorraldamine: RE korraldaks senise Maa-ameti ja teiste ruumilise planeerimisega tegelevate ametkondade struktuuriüksused ümber ühtseks Maa- ja ruumiametiks. KE ja IS toetab riigireforme, et vähendada killustumist merendusvaldkonnas ja suurendada koordinatsiooni eri osapoolte vahel valdkonna täieliku potentsiaali saavutamiseks.

Meri

 • Väikese väina tamm: RE ja SDE on välja toonud vajaduse Väikse väina tammi avamiseks ja mõjude vähendamiseks. Erinevalt eelmistest aastatest ei ole ükski suurem erakond lubanud mandri ja Muhumaa vahele silda ehitada. Küll aga soovib KE korraldada mandri ja Muhumaa vahele püsiühenduse loomise otsustamiseks rahvaküsitluse sellega seotud kohalikes omavalitsustes.

Metsad ja nende majandamine

 • Raiemahtude vähendamine: Rohelised ja SDE on välja toonud soovitavad metsa raiemahud. SDE näevad aastaseks raiemahuks 8 mln tihumeetrit, ER 5 mln. Need erakonnad eristuvad täpsete arvude väljatoomisega.
   
 • Eesti metsade mitmekesisus: KE lubab suurendada Eesti metsa pindala 75 000 hektari võrra. Selle saavutamiseks plaanitakse istutada väheväärtuslikule maale uus mets. 
   
 • Raadamise maksustamine: E200 soovib maksustada metsa ja põllumaade raadamist ja suunata tasu looduskaitse ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamisse.
   
 • Eelistame puithooneid: E200 viib sisse põhimõtte, et uued avalikud hooned peavad eelistatult olema ehitatud puidust. See on kliimaneutraalne ehitus, mis loob süsinikulaod. Puitehituse osa peaks aastaks 2040 suurenema enam kui 3 korda.
   
 • Uued terminid: RE on välja pakkunud uued terminid ruumiplaneerimises, milleks on 15-minuti linna ja 1-tunni Eesti idee. Erakonna poliitikud selgitavad uute, tulevikku vaatavate terminite sisu valijatele kindlasti edaspidi täpsemalt.

Jäätmed ja ringmajandus

 • Jäätmevaldkonna eesmärgid: E200 paistab silma jäätmevaldkonnas konkreetse eesmärgi seadmisega. Nad lubavad olmejäätmete kasutuselevõttu 70% tasemele aastaks 2030. Lisaks looks erakond üleriigilised standardid jäätmete käitlemiseks. Veel soovib E200 tõhustada jäätmekorraldust koostöös KOVidega läbi jäätmete liigiti kogumise taristu arendamise ning segajäätmeid vähendava inventari soetamise.
   
 • Ringmajandus kaitseväes: E200 seab eesmärgiks ringmajanduse rakendamise kaitseväe varustuses.

Energeetika ja transpordi seosed keskkonnaga

 • Biogaasi tootmine: silmapaistvalt konkreetse eesmärgi on välja käinud KE, kes seab lähiaastatel eesmärgiks minimaalselt 1 TWh biogaasi võimekuse arendamise Eestis. 
   
 • Tasuta liitumine: SDE lubab kodutarbijatele ja korteriühistutele elektritootjana luua tasuta liitumise võimaluse 30 kW ulatuses.
   
 • Käibemaksu alandamine: SDE lubab jalg- ja tõukerataste ning lamellrehvide käibemaksu alandada 5%-le.
   
 • Puidujäätmed energiaks: E200 toetab puidujäätmete kasutamist energia saamiseks, kuni puidujäätmetele ei ole paremat alternatiivi. Pikas plaanis on puidujäätmed E200 hinnangul siiski liialt väärtuslik tooraine, et seda ahju ajada. Erakond ei toeta toetuste maksmist puidu põletamisele.

Looduskasutus ja -hoid

 • Jahiturismi keelustamine: ER lubavad keelustada jahiturismi ning on vastu infrapuna- ja termosihikute kasutamisele, vibujahile ja hääletule jahipidamisele summutitega. Nad leiavad, et igasugune loomade tapmine meelelahutuseks tuleb keelustada.
   
 • Ilutulestiku asendamine alternatiividega: Rohelised soovivad tõsta inimeste teadlikkust ilutulestiku alternatiividest nagu lasershow ja hääletu ilutulestik. Erakond lubab asendada riiklikud ilutulestikud valgusetendustega.

Keskkonnaagentuuri poolt soovitame valijatel olla aktiivsed ja nõudlikud poliitikutega suhtlemisel. Valimistelki külastades küsige täpsemalt eesmärkide, ajakava, rakendamise ja lubaduste võimaliku mõju ning maksumuse kohta. 

* Kokkuvõtte koostamise aluseks on avalikustatud valimisprogrammid, mis olid kättesaadavad 23. 01. 2023 seisuga. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna keskkonnaprogrammi ei ole veel avaldatud. Parempoolsete seisukohad/põhimõtted on võetud erakonna veebilehelt. Nende kahe erakonna puhul oleme võrreldava info saamiseks kasutanud ka Postimehes 16.01.2023 ilmunud artiklit avaneb uues vahekaardis

*See kokkuvõte ei kajasta erakondade lõplikke seisukohti, vaid on ülevaade avaldatud dokumentide põhjal. 

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kord nädalas

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega?

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega? Saadame sulle kord nädalas ülevaate Eesti suurima roheportaali parimatest lugudest.