Looduse käekäigu parandamine sai Euroopa Liidus seadusesse kinnitatud 

Viru raba. Foto: RMK

Euroopa Liidu riigid jõudsid kaheteistkümnendal tunnil kokkuleppele looduse taastamise määruses, mis näeb ette, et looduse seisund on aastaks 2030 paranenud 20% ELi maismaast ja 20% merest. Määrus jõustub 20 päeva pärast ELi Teatajas avaldamist ja liikmesriigid hakkavad kokku panema omi looduse taastamise kavu. 

Luksemburgis kogunenud Euroopa Liidu keskkonnaministrid võtsid eilsel keskkonnanõukogu istungil vastu pikalt oodatud ja põhjalikud arutelud läbinud Euroopa looduse taastamise määruse. Määruse jõustumisel saavad elurikkust ja ökosüsteemide head käekäiku soodustavad toimetamised hoogu juurde üle Euroopa ning Eesti saab jagada oma kogemusi soode, pärandniitude ning jõgede voolusängide taastamisel, kalade kudealade ning rändeteede seisundi parandamisel ning teiste tegevuste juures. 

Eriline tähelepanu on määruses pööratud üleeuroopalisse kaitsealade võrgustikku kuuluvate Natura 2000 elupaikade ja liikide seisundi parandamisele. Eesmärgiks on seatud, et praegu kehvas seisus olevatest elupaikadest on 2050. aastaks 90% heas seisundis.

Praegune olukord Euroopas on murettekitav – keskmiselt on kaitstavatest elupaikadest heas seisundis vaid 15%. Eestis on heas seisundis 56% kaitsealustest elupaikadest ning käimas on mitmeid tegevusi kehvas seisus alade looduslikkuse parandamiseks.

Kliimaminister Kristen Michal tõstab esile, et määrus klapib hästi meie praeguste tegevuste ja tulevaste plaanidega. „Eesti loodus on hästi hoitud, meie n-ö stardipunkt on hea. Meil on ka aastatega kogunenud omajagu teadmisi sellest, kuidas kahjustatud alasid taastada ning elurikkust toetada. Loodus aga teatavasti piire ei tunne ja on hea, kui kõik liikmesriigid toimetavad ühiselt hea keskkonnaseisundi nimel,” tõi Michal välja.  

Lisaks kaitstavatele elupaikadele puudutab algatus aga ka tolmeldajate, metsa- ja põllulindude seisundit ning pöörab muuhulgas tähelepanu vooluveekogude käekäigu parandamisele, metsade looduslikkusele, põllumajandusmaastike mitmekesisusele, turvasmuldade kaitsele ning linnaloodusele.  

Eesti nagu ka teised liikmesriigid peavad kahe aasta jooksul koostama looduse taastamise kava, kus määratakse juba detailsed eesmärgid ökosüsteemide kaupa, meetmed ja seire. 

Kliimaministeeriumi videod pärandniitudest ja soode taastamisest

Looduse taastamise määrusest saab täpsemalt lugeda: Looduse taastamine – Consilium (europa.eu) 

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kord nädalas

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega?

Saadame sulle kord nädalas ülevaate Eesti suurima roheportaali parimatest lugudest.