Roheenergeetika ettevõtjad leiavad, et ekspordi edendamiseks on vaja riigilt rohkem tuge

Foto: Eesti Rohetehnoloogia Liit

Eesti Rohetehnoloogia Liidu eestvedamisel toimus koostöös EAS-iga esimene ametlik liidu poolt korraldatud roheenergeetika ettevõtete ekspordivajaduste kaardistus. Lisaks otsiti üheskoos lahendusi peamiste ekspordibarjääride ületamiseks.

Kaardistuse käigus tuvastati neli suurimat eksporti takistavat asjaolu, millele hakati grupiaruteludes lahendusi otsima. Peamiste takistustena toodi välja sertifitseerimisprotsessi keerukust ja kulukust, piloteerimisvõimaluste vähesust kohalikul tasandil, vajaliku kontaktvõrgustiku puudumist ja ebaselgust sihtturu regulatsioonides.

“Energiatehnoloogiate arendajad, kes tegutsevad ühel maailma väiksemal energiaturul peavad paratamatult alustama oma tegevust ekspordist. Kohalik turg on väike ja siin arenguks vajalikku mahtu ei teki. Sellised reaalsuskontrollid nagu me täna läbi viisime on väga vajalikud, et saada turuosalistelt tagasisidet sellest, et millistest riigi poolsetest meetmetest neile ekspordi arendamisel abi oleks,” kommenteeris EAS-i energeetika valdkonnajuht Villem Vohu.

“Liit näeb ennast kui riigile olulise partnerina, et tagada rohetehnoloogia ettevõtetele parim võimalik keskkond oma äri edendamiseks. Selle kohtumisega sai astutud oluline samm riigi ja ettevõtete vahelise koostöö suurendamisel ja ühiste sihtide seadmisel,” lisas rohetehnoloogia liidu tegevjuht Kädi Ristkok.

Ühe ideena pakuti välja füüsilise pilootküla või demokeskuse loomist, mis võimaldaks nii kohalikel huvilistel kui ka näiteks välisinvestoritel ja delegatsioonidel Eesti rohetehnoloogia ettevõtetega lähemalt tutvuda. Ettevõtetele annaks see võimaluse uute kontaktide loomiseks, sealhulgas potentsiaalsete klientide leidmiseks.

Tõstatati vajadus ka ettevõtete omavahelise senisest tihedama koostöö järele ning rõhutati teadmiste ja kogemuste jagamise olulisust. Sellega seoses pakuti välja riigiülese ekspordi kogukonna loomist, kus oleks võimalik ekspordi teekonna juba läbinud ettevõtetelt nõu küsida, et sel moel ekspordiks vajaliku info otsimise protsessi kiirendada ja lihtsustada.

„Meie prioriteet on luua rohemajanduslikke konkurentsivõimelisi ärimudeleid. Oleme toonud rahvusvahelisele turule asukohapiirangutest vaba Zero Terrain vesisalvestuse tehnoloogia, mis parandab varustuskindlust ja tagab tarbijatele soodsa, kindla ja puhta elektrienergia. Seetõttu on meie jaoks äärmiselt oluline kaasa rääkida nendes küsimustes, kuidas riik saab toeks olla rohetehnoloogia ettevõtete ekspordikäibe kasvatamises,” ütles Energiasalve asutaja ja tegevjuht Peep Siitam.

„Sunly panustab täna rohetehnoloogia keskkonda investeerides 5% enda varast uutesse startupidesse. Näeme, et suurem koostöö riigi ja ettevõtete vahel julgustaks uusi tegijaid, kes soovivad oma ideid edasi arendada just rohetehnoloogiate valdkonnas,“ kommenteeris Sunly kaasasutaja ja tegevjuht Priit Lepasepp.

Kohtumisel olid ettevõtetest esindatud Bisly, Eleport, Esgrid, Efenco, Fusebox, InnoAir, Roofit.solar, Solarstone, Solintel, Sunly, Tuge Energia, UP Catalyst, Energiasalv ja 2C Ventures.

Jätkukohtumine on planeeritud sügisesse, kuhu kaasatakse ka poliitikakujundajad.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kord nädalas

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega?

Saadame sulle kord nädalas ülevaate Eesti suurima roheportaali parimatest lugudest.