Eestis hakatakse toetama neid piirkondi ja sektoreid, mida kliimaneutraalsusele üleminek enim mõjutab

Stenbocki maja, Eesti Vabariigi Valitsuse ja Riigikantselei asupaik.Foto: Andrei Nekrassov

Täna toimub valitsusistung, kus arutatakse õiglase ülemineku fondi loomist. Fondi eesmärk on toetada neid piirkondi ja sektoreid, mida üleminek kliimaneutraalsusele enim mõjutab. Arvestatakse nende sõltuvust fossiilkütustest, sealhulgas söest, turbast ja põlevkivist, või suure kasvuhoonegaaside heitemahukusega tööstusprotsessidest. Toetatakse piirkondade majanduslikku mitmekesisust, töötajate ja tööotsijate ümberõpet ning sotsiaalset kaasatust.

Euroopa Komisjoni ettepanek on luua õiglase ülemineku mehhanism, mille alusel toetatakse Euroopa Liidu (EL) pikaajalisest eelarvest 2021-2027 piirkondi, mida üleminek kliimaneutraalsusele kõige rohkem mõjutab, et vältida piirkondlike erinevuste suurenemist.

Mehhanismil on kolm osa: õiglase ülemineku fond,  õiglase ülemineku kava ning Euroopa Investeerimispanga avaliku sektori laenurahastus. Õiglase ülemineku fondile eraldataks EL eelarveraamistikust 7,5 miljardit eurot, millest Eestile eraldatav toetus oleks ettepaneku järgi 125 miljonit eurot.

Eesti peab liikmesriigina fondi toetusele oma ühtekuuluvuspoliitika vahendeid (Euroopa Regionaalarengu Fondist ja/või Euroopa Sotsiaalfondist) juurde lisama, mida rakendatakse õiglase ülemineku vahenditena. Üleminekust mõjutatud regioonile tuleb vahendite kasutamiseks teha õiglase ülemineku kava.

Teine sammas on InvestEU sihtotstarbeline õiglase ülemineku kava, mille abil kaasatakse kuni 45 miljardit eurot investeeringuid. Kava eesmärk on meelitada ligi erainvesteeringuid, sealhulgas kestlikusse energiasse ja transporti.

Kolmas sammas on Euroopa Investeerimispanga (EIB) avaliku sektori laenurahastu. Sellel on ELi eelarve tagatis, mille abil kaasatakse üle ELi 25–30 miljardit eurot investeeringuid. Avaliku sektori asutustele pakutakse laene näiteks kaugküttevõrkudesse investeerimiseks ja hoonete remontimiseks. Komisjon esitab seadusandliku ettepaneku rahastu loomiseks 2020. aasta märtsis.

Teine ja kolmas sammas võimestavad õiglase ülemineku fondiga saavutatavat tulemuslikkust ELi kliimaeesmärkide täitmisel. Nendel finantsinstrumentidel on fondiga võrreldes laiem geograafiline ulatus, mistõttu võib läbi nende sammaste toetada projekte, mis on fondiga määratletud territooriumist väljaspool. Sellistel projektidel peab olema õiglase ülemineku territooriumil toimuva ülemineku jaoks võtmetähtsus. Eesti toetab õiglase ülemineku fondi loomist.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kord nädalas

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega?

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega? Saadame sulle kord nädalas ülevaate Eesti suurima roheportaali parimatest lugudest.