Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimisfond käivitavad 75 miljoni euro suuruse investeerimisfondi sinise majanduse heaks

Sinine majandus tähendab ookeanide, merede ja rannikutega seotud majandustegevust.Foto: Shutterstock.

Eile Brüsselis toimunud konverentsil „BlueInvest Day“ teatasid Euroopa Investeerimispanga (EIP) asepresident Emma Navarro ning keskkonna, ookeanide ja kalanduse volinik Virginijus Sinckevicius 75 miljoni euro suuruse omakapitaliinvesteeringute fondi käivitamisest sinise majanduse heaks.

Investeerimisfondi BlueInvest Fund haldab Euroopa Investeerimisfond (EIF) ning see pakub rahastust alusvaraks olevatele omakapitalifondidele, mis on mõeldud uuendusliku sinise majanduse toetamiseks. Sellel sektoril võib olla oluline roll 2050. aastaks kliimaneutraalsele majandusele üleminekul, mis on üks Euroopa rohelises kokkuleppes välja kuulutatud eesmärke. Uut programmi toetab Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond, mis on Euroopa investeerimiskava alustala.

Sinine majandus tähendab ookeanide, merede ja rannikutega seotud majandustegevust. See hõlmab nii merekeskkonnas tegutsevaid ettevõtjaid kui ka maismaapõhiseid ettevõtteid, mis toodavad meremajanduse jaoks vajalikke kaupu ja teenuseid. Sinises majanduses tegutsevad mitmed paljulubavad varajase kasvuetapi ettevõtted ja äriühingud, mis on sageli välja kasvanud ELi rahastatavatest teadus- ja arendustegevuse programmidest. Need ettevõtted töötavad välja lahendusi taastuvenergia, kestlikult toodetud mereandide, sinise biotehnoloogia, merendusalase IT ja mitme muu valdkonna jaoks.

Uut programmi täiendab Euroopa Komisjoni platvorm BlueInvest, mis toetab varajase kasvuetapi ettevõtete, VKEde ja kasvufirmade investeerimisvalmidust ja rahastamisele juurdepääsu. Komisjon rahastab Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kaudu ka täiendavat 40 miljoni euro suurust toetuskava, et aidata sinise majanduse VKEdel arendada ja tuua turule uusi innovatiivseid ja kestlikke tooteid, tehnoloogiaid ja teenuseid.

Euroopa Komisjoni keskkonna, ookeanide ja kalanduse volinik Virginijus Sinkevičius märkis: „Ookeanid on esimesed, mida kliimamuutused mõjutavad, aga ookeanid pakuvad ka mitmeid lahendusi kliimaga seotud hädaolukordade lahendamiseks igas meretööstuse harus alates kalandusest ja vesiviljelusest kuni avamere tuule-, laine- ja loodeteenergia, sinise biotehnoloogia ja paljude muude innovatsiooniga seotud valdkondadeni. 75 miljoni euro suurune omakapitaliinvesteeringute fond on vahend, mis avab sinise majanduse potentsiaali, aidates kaasa Euroopa rohelisele kokkuleppele ning tagades uuenduslikke ja kestlikke tooteid ja teenuseid pakkuvate Euroopa VKEde majanduskasvu.“

EIP asepresident Emma Navarro, kes vastutab sinise majanduse eest, kinnitas: „Ookeanid on vältimatult vajalikud eluks Maal. Ent ookeanid on ohus ja neid tuleb kaitsta. Seetõttu töötame välja uuenduslikke rahastamislahendusi sinise majanduse toetuseks. Need lahendused võimaldavad meil pakkuda rahastust ookeanide kaitseks ja muuta mered kestlikuks majandusressursiks. BlueInvesti fond, mille täna käivitame, aitab suurel määral kaasata sellesse valdkonda erasektori investeeringuid ja lükata käima murrangulise tähtsusega projektid. See on taas üks oluline partnerlus EIFi ja Euroopa Komisjoni vahel.“

EIFi tegevjuht Alain Godard märkis: „Ookeanid pakuvad tohutut potentsiaali majanduskasvuks, aga see kasv peab olema kestlik. Sinise majanduse sektori investeeringud, mille täna kokku leppisime, näitavad, kuidas ELi avaliku sektori vahendeid saab kasutada erasektori investeeringute ligimeelitamiseks ja selle valdkonna arengu kiirendamiseks. Mul on hea meel, et saame nüüd käivitada BlueInvesti fondi, mis koos täiendava erakapitaliga aitab edendada Euroopa sinise majanduse tegevuskava.“

Taustteave

BlueInvest on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on parandada sinise majanduse valdkonnas tegutsevate idufirmade, varajase kasvuetapi ettevõtete ja VKEde rahastamisele juurdepääsu ja investeerimisvalmidust. Fondil on veebikogukond ning fond pakub ettevõtjatele investeerimisvalmiduse alast abi, aitab kaasata investoreid, korraldab üritusi, suhtleb akadeemilise ringkonnaga ja peab projektide registrit. Lisateavet saab siit.

Euroopa Investeerimispank (EIP) on Euroopa Liidus pikaajaliste laenude andmise asutus, mis kuulub liikmesriikidele. EIP rahastab nõuetele vastavaid pikaajalisi investeeringuid, et toetada ELi poliitikaeesmärkide saavutamist.

EIF on Euroopa Investeerimispanga grupi osa. Selle põhieesmärk on toetada Euroopa mikro-, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, aidates neil oma tegevust rahastada. EIF kavandab ja töötab välja riski- ja kasvukapitali, garantiisid ja mikrofinantseerimise instrumente, mis on mõeldud spetsiaalselt sellele turusegmendile. Seda tehes toetab EIF Euroopa Liidu eesmärkide saavutamist innovatsiooni, teadus- ja arendustegevuse, ettevõtluse, majanduskasvu ja tööhõive valdkonnas.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kord nädalas

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega?

Saadame sulle kord nädalas ülevaate Eesti suurima roheportaali parimatest lugudest.