Uudis

EVEA: Kas rohepööre on ainult eliidi või kogu rahva projekt?

president Ille Nakurt-Murumaa. Foto: Herman-Erik Isop / Postimees / Scanpix

Sellise küsimuse tõstab Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) valitsuse rohepöörde tegevusplaani eelnõu valguses, mis esitati detsembri lõpus avalikule arutelule. 

EVEA nõustub suures plaanis Rohepöörde tegevusplaanis püstitatud eesmärkidega, kuid nendib, et praegusest tegevusplaani eelnõust jääb selgusetuks, kes on eri tegevuste elluviijad ja rohepöördest otseselt kasusaajad.

„EVEA kindel seisukoht on, et rohepööre saab õnnestuda vaid juhul, kui selle elluviimisesse kaasatakse kogu ühiskond,” ütles EVEA president Ille Nakurt-Murumaa. “Iga ettevõte ja iga elanik peab olema rohepöördest kasusaaja. Valitsuse rohepöörde tegevusplaani ja erinevaid valdkondlikke arengukavasid analüüsides võib teha üldistuse, et antud seisuga on rohepöördest saamas „eliidiprojekt“, kus kasusaajateks on pigem suurfirmad, sh riiklikud ja turu suhtes valitsevat mõju omavad ettevõtted.”

EVEA tuletab pressiteates meelde, et Eesti majanduse selgrooks on väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), moodustades 99,88% tegutsevate ettevõtete koguarvust, 90% erasektori tööhõivest, 84% erasektori põhivara investeeringutest, 78% ekspordimahust, 78% erasektori kogukäibest, 76% kogutud sotsiaalmaksust ja 75% kogutud tulumaksust. Seega VKE-de kõrvalejätmine rohepöörde elluviimisest oleks EVEA hinnangul suur ebaõnnestumine.

Rahvaprojekt ja rohepöörde väärtpaberid!

EVEA leiab, et rohepöördest tuleb teha „rahvaprojekt“, kus rohepöörde turuosalisteks ja kasusaajateks peaksid olema kõik Eesti inimesed ja ettevõtted.

Selleks, et kaasata kogu ühiskond rohepöördesse, pakub assotsiatsioon lahenduseks emiteerida riigi poolt Rohepöörde väärtpabereid (RVP), mida jagatakse võrdsetes osades kõikidele Eesti Vabariigi elanikele (“Roheosakud”). 

Väärtpabereid (RVP) saab kasutada üksnes rohepöörde eesmärkidega seotud investeeringute eest tasumiseks. Näiteks investeeringud taastuvenergia tootmisesse, investeeringud energia kokkuhoiuks, sh hoonete soojustamiseks, investeeringud energia salvestamiseks, sh salvestusjaamade ehituseks, osaluse ostmine  energiaühistutes, osaluse ostmine ringmajandusettevõtetes, elektriautode soetamine, keskkonnainvesteeringud, investeeringud mahepõllumajandusse jms.

RVP-de katteallikateks võiksid olla EL-i tõukefondide vastav toetus, riigieelarves rohepöörde toetamiseks mõeldud raha ja võlakirjad, mida riik emiteerib rohepöörde elluviimiseks.

Järgnevalt toob EVEA ära oma seisukohad meie arvates kõige olulisemate rohepöörde teemade kohta.

Energeetika

Eesti Energeetika vajab uut energiatootmise mudelit: laiapindne ehk hajutatud energiatootmine seni kavandatud peamiselt tsentraalsest energiatootmise asemel. Igal inimesel ja ettevõttel peab olema õigus ja praktiline võimalus toota, salvestada ja müüa võrku taastuvatest allikatest toodetud energiat. Laiapindse mudeli rakendamine eeldab olulist muutust elektrivõrkude arendamisel ning riigi panust „tarkade võrkude“ väljaarendamiseks.

Ringmajandus

Ringmajanduse elluviimise edukus sõltub sellest, kui suur osa kasutatud ressursist jõuab kokku kogutuna ja sorteerituna ümber töötlemisse ja taaskasutusse. Võtmeküsimuseks on siin motivaatorite loomine inimestele ja ettevõtetele koguda, sorteerida ning üle anda elutsükli läbinud asju.

Seetõttu teeb EVEA ettepaneku kujundada välja olukord, kus sorteeritud jäätmete ja kasutatud toodete loovutamise eest makstakse nende loovutajatele, mitte vastupidi. Teisisõnu – jäätmetele tuleb luua väärtus ja hind. See ongi rahvaprojekt ringmajanduses, mis garanteerib muuhulgas ka selle, et loodusest korjatakse kokku ja suunatakse taaskasutustsüklisse ka juba sinna viidud jäätmed.

Tugimeetmed VKE-dele rohepöörde elluviimiseks

Soovime eriti rõhutada VKE-de laia kaasamise tähtsust rohepöördesse, nt. mikro- ja väikeettevõtetele mõeldud nõustamise- ja investeeringutoetuste ning sooduslaenude abil.

Täiendavalt juba planeeritud meetmetele on vajalik luua EL ja siseriiklike rahastamisallikate põhjal investeeringute tugimehhanism mikro- ja väikestele ettevõtetele olemasolevate rohetehnoloogiate kiiremaks rakendamiseks. Uute tehnoloogiate arendamiseks näevad Rohepöörde tegevusplaan ja Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 (TAIE) suuremahulist rahastamist, aga need tehnoloogiad tekivad alles aastate pärast. Samas rohepöördega saab ja tuleb alustada juba täna, rakendades ettevõtete tööprotsessides võimalikult laialt olemasolevaid kliima- ja keskkonnasõbralike lahendusi.

Hoonete energiatõhusus

EVEA ei pea õigeks, et hoonete energiatõhususe tegevused on rohepöörde tegevusplaanis  piiratud vaid elamufondiga ning ei puuduta ettevõtluseks kasutatavaid hooneid. Ärihoonete soojustamine ja nendes taastuvenergia kasutuselevõtmine peavad olema samuti toetatavad ning selleks tuleb luua vastavad tugimeetmed.

Terviktekst „EVEA seisukohad Rohepöörde tegevusplaani kohta“ on leitav SIIT

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Telli Geeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate olulisematest Geeniuse teemadest.