Uudis

Kolm teadlast süüdistasid Rohetiigrit eksitamises, kuid eksisid ise

SA Rohetiiger: Teadlased ajasid töögrupid segamini, nad ei osalenud Energia teekaardi koostamisel

Foto: Shutterstock

SA Rohetiiger avalikustas hiljuti Energeetika teekaardi värskenduse ja annab mõista, justkui oleks Teekaardi koostamisse panustanud olulisel määral valdkonna teadlased, kuid  protsessis põgusalt kaasa löönud teadlaste Mario Kadastiku, Andi Hektori ja Ivar Kruusenbergi sõnul on see mulje ekslik, märkisid kolm teadlast ühises pressiteates. Rohetiigri esindaja lükkas teadlaste väite ümber.

Rohetiigri teadlaste paneeli nimekirjas olevate teadlastena saame kinnitada, et see ei kajasta meie seisukohti, ei ole objektiivne vaade Eesti energiamajanduse tulevikule ning kajastab liigselt üksikute huvigruppide nägemust,” kinnitavad Kadastik, Hektor ja Kruusenberg ühispöördumises. 

Nende kinnitusel toetavad nad idee ja kontseptsioonina nii Rohetiigri algatatud teekaardi koostamise protsessi kui nende põhjalikke soovituste pakette ettevõtetele ja kohalikele omavalitsustele. “Tunnustame sihtasutust selle eest ja oleme veendunud, et need soovitused on asjalikud, vajalikud ja teadmispõhised. Meie kriitika on suunatud aga Energia teekaardi koostamise protsessile ning teekaardis endas esitatud väidetele,” seisab pöördumises. 

Rohetiiger selgitab oma kodulehel tööprotsessi väidetega “selleks, et meie seisukohad oleksid teadmistepõhised, valideeris neid Rohetiigri teadlastepaneel” ja “ettevõtjate seisukohad, mis on juba teadlaste poolt valideeritud, on üle antud valitsuse rohepöörde juhtkomisjoni all töötavale ekspertkomisjonile, mille liige Rohetiiger ka ise on”.

Pöördumise koostanud teadlaste kinnitusel on sellise sõnastusega loodud mulje, justkui oleksid teadlaste paneelis nimetatud teadlased kaasatud Teekaardi koostamisse. “Tegelikkuses piirdus allakirjutanute osalus üksikute koosolekutega, kus arutati üldisi teemasid ning esineti üksikute sõnavõttudega. Mitte üheski protsessi etapis ei ole meie tutvunud, valideerinud, kiitnud heaks või muul moel toetanud suuremat osa Teekaardis toodud andmetest, ideedest või ettepanekutest,” seisab pöördumises. 

Teadlased leiavad, et selliselt on sihtasutus käitunud eksitavalt avalikkuse suhtes, luues mulje teadmispõhisusest ilma tegeliku sisuta. “Energeetikas tehtavad otsused mõjutavad kõigi eestimaalaste elu järgnevate kümnendite jooksul, ning otsused peavad olema tehtud avatult ja teadmispõhiselt. SA Rohetiiger Energeetika Teekaart ei täida neid nõudeid. Täiendavalt soovime rõhutada, et sihtasutus on kahjustanud meie kui teadlaste mainet ja loonud mulje, justkui oleksime osalenud Teekaardi valideerimisel. Peame sellist käitumist mitte vaid eksitavaks, vaid enamgi veel – pahatahtlikuks,” märgivad Kadastik, Hektor ja Kruusenberg

“Kokkuvõtvalt ei soovita meie lähtuda Eesti enereetika tulevikku planeerides SA Rohetiiger koostatud Energeetika Teekaardist. Soovime, et riik siiski teostaks sõltumatu analüüsi energeetika tulevikust. Ka Rohetiigri sisendit võib loomulikult materjalina kasutada, kuid seda vaid selge arusaamisega selle dokumendi kallutatusest ja piirangutest,” lisasid Mario Kadastik, Andi Hektor ja Ivar Kruusenberg.

Rohetiiger vastab

Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverki sõnul ei ole Mario Kadastik, Andi Hektor ja Ivar Kruusenberg energia teekaardi koostamisel osalenud. Küll aga osalesid nimetatud teadlased Rohetiigri Tulevikusuunajate mõttekoja seisukohtade ülevaatamisel 2021. aastal.

“Rohetiigri liikmetest koosnev Tulevikusuunajate mõttekoda analüüsis 13 majandussektorit, sh energeetikat, et sõnastada peamised põhimõtted, kuidas sektorid loodusega tasakaalu viia ning teadlastel paluti nendele seisukohtadele tagasisidet anda. Kahetsusväärselt on teadlased Rohetiigri erinevad töögrupid segamini ajanud,” märkis Truuverk.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega?

Saadame sulle kord nädalas ülevaate Eesti suurima roheportaali parimatest lugudest.