Uudis

Tallinn ühines Euroopa Liidu kliimaga kohanemise missiooniga

Tallinnas Tildri tänaval asuv park. Foto: erakogu

Euroopa roheline pealinn 2023 Tallinn ühines kliimamuutustega kohanemise missiooniga, mille peamine eesmärk on toetada 2030. aastaks vähemalt 150 Euroopa piirkonda ja kogukonda kliimamuutustele vastupanuvõime suurendamisel.

Euroopa Komisjon hindas Tallinn pühendumist kliimamuutustega kohanemise meetmete rakendamisele, sh linna varasemaid, käimasolevaid tegevusi ning valmidust tulevasteks algatusteks. Need tegevused leidsid heakskiidu ja Tallinna linn sai kutse kirjutada alla missiooni hartale, teatas Rohelise pealinna büroo.

„Näiteks osaleb Tallinn välisprojektis KNOWING pilootalaga Väike-Õismäel, kus töötatakse välja piirkonnale sobivaimad kuumalaineid leevendavad meetodid,” loetles Tallinna strateegiakeskuse rohepöörde büroo analüütik Tuuli Veersalu. “Nõmme linnaosas Trummi piirkonnas kohandatakse piirkonda looduspõhiseid sademevee lahendusi. Jätkub lahkvoolse sademeveelahenduste arendamine. Juurutamisel on planeeringutes ja projektides rohetaristu kvaliteeti panustav rohefaktori töövahend. Käivitumas on inimtegevuse tagajärjel metsastunud Pääsküla raba taastamine.”

Kliimamuutustega kohanemise missiooniga liitumine annab Tallinnale hea võimaluse osaleda diskussioonides kogemuste ja teadmiste vahetamiseks teiste linnadega just kohanemise teemadel. Lisaks annab liitumine ligipääsu tänavu loodavale platvormile, mis koondab infot rahastusmeetmete ja teiste linnade parimate praktikate kohta, on abiks sobilike meetodite leidmisel omavalitsuse kliimariskide hindamiseks jm. Eesti kohalikest omavalitsustest on missiooniga liitunud ka Pärnu linn, Rakvere linn, Saue linn, Tartu linn ja Viimsi vald.

„Tallinna eesmärk on 2030. aastaks olla kliimamuutsutega kohanemisvõimeline,” ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. “Soovime missioonis osaledes edendada kohaliku tasandi võimalusi kliimamuutustega kohanemisel ja kaasata kodanikke otsustusprotsessidesse. Lisaks proovime innustada avaliku ja erasektori esindajaid investeerima rohetehnoloogiasse.”

Tallinn on kliimamuutustega kohanemisega tegelenud alates 2009. aastast, kui liitus EL-i linnapeade kliima ja energia paktiga. 2015. aastal ühines Tallinn Euroopa Komisjon kliimamuutustega kohanemise “Mayors Adapt” liikumisega, millega võttis vastu kohustuse vähendada aastaks 2030 linna kasvuhoonegaaside heidet 40%. Selle saavutamise tegevuskava sisaldub 2021. aastal vastu võetud Tallinna kliimakavas. Arengustrateegiaga „Tallinn 2035“ on seatud siht saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

EL-i missioonid on täienduseks Euroopa Horisondi teadus- ja innovatsiooniprogrammile aastateks 2021–2027 ning nende eesmärk on aidata lahendada olulisi ühiskonnaprobleeme, sh on üks fookusteema kliimamuutustega kohanemine.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega?

Saadame sulle kord nädalas ülevaate Eesti suurima roheportaali parimatest lugudest.