Uudis

TTJA alustab 20 meretuulepargi hoonestusloa taotluse menetlust

F: Pixabay

12. mail kehtestas valitsus Eesti mereala planeeringu, mis annab Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA) võimaluse viia läbi seni ootel olnud meretuuleparkide rajamise taotluste menetlustoimingud.

7. mail jõustus ehitusseadustiku muudatus, mis käsitleb avalikku veekogusse rajatavate ehitistele hoonestuslubade väljastamist. Varasemalt reguleeris seda osa veeseadus. TTJA on pädev asutus, kes väljastab hoonestuslubasid ehitistele, mis on veekogu põhjaga püsivalt ühendatud ning mis ei ole püsivalt ühendatud kaldaga. Sellisteks ehitisteks on näiteks meretuulepargid, kalasumbad, aga nendeks loetakse ka merekaableid ning torujuhtmeid.

Ehitusseadustiku muudatusega hakkasid kehtima ka järgmised muudatused hoonestuslubade regulatsioonis:

  • lisatud on tingimused riigi enda algatusele hoonestuslubade taotlemiseks;
  • konkureeriva hoonestusloa taotluse esitamiseks on senise 20 päeva asemel 60 päeva (erandina on võimalik tähtaega vähendada 30 päevani);
  • konkureerivate hoonestusloa taotluste hindamise kriteeriumid on paindlikumad;
  • täpsustunud on konkureerivate hoonestusloa taotluste enampakkumise tingimused;
  • täpsustunud on hoonestusloa üleminekul või hoonestusluba omavas äriühingus olulise osaluse võõrandamise tingimused.

Lisaks hoonestusloa regulatsioonile täpsustati ehitusseadustikus ehitiste ohutuse põhimõtet, mille kohaselt ei tohi ehitis lisaks inimesele, varale ja keskkonnale põhjustada ohtu ka riigi julgeolekule ning riigikaitseobjektile. Veel määrati seadustikus tuulegeneraatorite ja tuuleparkide ohutusjärelevalve pädevaks asutuseks TTJA, mis varasemalt ei olnud niivõrd selgelt määratletud.

12. mail kehtestas Vabariigi Valitsus Eesti mereala planeeringu. Mereala planeeringuga määratletakse, kus ja millistel tingimustel on merealal erinevate inimtegevuste elluviimine kõige otstarbekam. Muuhulgas on mereala planeeringuga määratud meretuuleparkide rajamiseks sobivad alad. Planeeringu info on leitav siit.

Käesoleval hetkel on TTJA ja valitsuse poolt juba algatatud 4 meretuulepargi ja 1 üksiku tuuliku hoonestusloa menetlused. Lisaks on 12.05.2022 seisuga TTJA-le esitatud 20 taotlust meretuuleparkide rajamiseks, mis ootasid mereala planeeringu kehtestamist.

Nüüd, kui planeering on kehtestatud, saab TTJA hakata läbi viima taotluste menetlustoiminguid. Ülevaadet TTJA-le esitatud hoonestusloa taotlustest saab vaadata siit

Hoonestusloa esimeses menetlusetapis selgitatakse välja, kas hoonestusloa menetluse algatamise puhul esineb keeldumise aluseid ning kuna tegemist on avaliku ressursi kasutamisega, selgitatakse välja teised taotlejad, kes on selle ala kasutamisest huvitatud. Esimene menetlusetapp lõppeb hoonestusloa menetluse algatamise või algatamisest keeldumise otsusega.

Mitme konkureeriva taotleja puhul selgitatakse taotleja, kelle suhtes menetlus algatatakse, välja esmalt läbi taotluste võrdleva hindamise ning kui pakkujad on võrdsed, siis korraldatakse enampakkumine.

Menetluse teises etapis toimub keskkonnamõjude hindamine ning soovitava ehitustegevuse mahu ja ulatuse väljaselgitamine. Menetlusetapp lõppeb kas hoonestusloa andmisega või hoonestusloa andmisest keeldumisega. Pärast hoonestusloa saamist on võimalik taotlejal asuda taotlema ehitusluba.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Telli Geeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate olulisematest Geeniuse teemadest.