Vähendame üheskoos õhusaastet: miks valida surugaasil auto?

Biometaan kui taastuvatest allikatest toodetud soodne ja keskkonnasõbralik alternatiivkütus on kohalikul turul pakkumas üha suuremat konkurentsi bensiinile ja diislikütusele.

Biometaan on maagaasi kvaliteedinõuetele vastav gaasilises olekus kütus, mida toodetakse biolagunevatest jäätmetest, reoveest ja reoveesettest, põllumajandusliku päritoluga jäätmetest ning erinevat päritolu biomassist.

Eestis toodetakse kodumaist rohekütust 2018. aastast, kui esimesena alustati biometaani tootmisega Viljandimaal Koksveres Biometaan OÜ ning Kundas Rohegaas OÜ tootmisjaamades. 2020. aasta suvel lisandusid senistele tootjatele Vinni Biogaas OÜ ja Tartu Biogaas OÜ ning peagi on tootmisjaamu veel lisandumas.

Kodumaine tanklavõrgustik kutsub tankima

Biometaan on kasutatav kõikjal, kus täna kasutatakse maagaasi – sealhulgas surugaasi (CNG) tarbivates autodes. Tänaseks on Eestis 23 CNG kütust pakkuvat tanklat ning neid lisandub veelgi.

Eesti Gaas alustas 2018. aasta aprillis esimesena Eesti tanklates biometaani pakkumist. Viimaste aastatega on kodumaisel kütuseturul läbi tehtud jõuline areng – lisaks Eesti Gaas AS-ile on CNG tanklavõrgustik tänaseks ka Alexela AS-il ning uutest tulijatest on lisandunud tanklatega JetGas OÜ, Krooning AS ning Olerex AS. Ka Biometaan OÜ tootmisjaama juures saab tankida.

Soodne on ka kütuse hind: CNGga sõites kulub 100 km läbimiseks sõiduautoga umbes 3,5 eurot, samas kui bensiiniga tavasõiduki kulu on keskmiselt 7 eurot 100 km kohta – täpne kulu sõltub konkreetsest sõidukist.

CNG-sõiduki kasutamine on sama mugav ja lihtne nagu bensiini või diislikütust tarbiva sõiduki kasutamine ega vaja mingisugust erikohtlemist võrreldes teiste sõidukitega. Kindlasti ei vasta tõele kartus, nagu “haiseks” gaasiauto, sest CNG-autode kõrgsurve toitesüsteem on ehitatud selliselt, et gaasilekked ei ole võimalikud. CNG tankimine on sama lihtne kui iga teise kütuse puhul – ajaliselt kestab see ehk minuti või kaks kauem.

Gaasiautod ei ole ka kuidagi “lahjema minekuga”, sest CNG-mootorite võimekus ei erine ühegi näitaja poolest teiste sisepõlemismootorite omast – lisaks töötab see stabiilsemalt ning vaiksemalt. Gaaskütus ei ole agressiivne ega mürgine ning on kasutajale ohutu.

Üheskoos vähendame õhusaastet

Metaankütusega sõites puuduvad heitgaasides tahked peenosakesed, mis on tihti hingamisteede haiguste üheks põhjuseks linnades, lisaks ei ole heitgaasides pea üldse väävel- ega lämmastikühendeid, mis samuti õhusaastet ja happevihmasid põhjustavad.

Riik on asunud erinevate tegevuste kaudu arendama biometaani turgu Eestis. Praeguseks on Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu toetatud 15 biometaani tankimisvõimekusega tankla rajamist.

Tarbitud gaasi päritolu tõendamiseks on Elering AS kui gaasi põhivõrgu omanik ja süsteemihaldur loonud päritolutunnistuste süsteemi.

Vaata täpsemalt www.biometaan.info

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kord nädalas

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega?

Saadame sulle kord nädalas ülevaate Eesti suurima roheportaali parimatest lugudest.