Vestman pakub lahendusi maa-ja metsaomanikele

Foto: Vestman

Vestman on ettevõte, mis on tuntud oma mitmekülgse tegevuse poolest metsa- ja põllumajandus sektorites, pakkudes lahendusi, mis toetavad maaomanikke. Nende põhitegevused hõlmavad metsa ja põllumaade majandamisest, taastuvaenergia ning kliimahoiu projektide elluviimiseni. Alates 1995. aastast on ettevõte pühendunud metsa- ja põllumajandusmaadele jätkusuutliku väärtuse loomisele, samas loodusliku mitmekesisuse ja rikkuse kaitsmisele ja edendamisele keskendudes.

Kliimahoid

Kliimahoid on Vestmani jaoks oluline teema, mis läbib kõiki ettevõtte tegevusvaldkondi. Kliimahoiu projektide kaudu püüame leevendada kliimamuutuste mõju, rakendades ja toetades meetmeid süsiniku heitkoguste vähendamiseks ning elurikkuse säilitamiseks. See hõlmab metsade jätkusuutlikku majandamist, taastuvenergia projekte ja innovatiivseid põllumajandustehnoloogiaid, mis aitavad vähendada keskkonnamõju ja edendada loodusressursside säästvat kasutamist. 

Kliimahoiu eesrindlased

Vestmani pühendumus kliimahoiule ulatub kaugemale traditsioonilistest metsa- ja põllumajandustegevustest, hõlmates laia spektrit algatusi, mis toetavad üleminekut rohelisemale majandusele. See hõlmab investeeringuid taastuvenergiasse, süsinikdioksiidi sidumise projekte ja koostööd teadusasutustega, et arendada uusi lahendusi kliimamuutuste leevendamiseks. Vestmani visioon on olla eesrindel lahenduste pakkumisel, mis aitavad saavutada süsinikuneutraalsust ja edendada kestlikku arengut.

Miks kliimahoiuga tegeleda?

Investeeringud metsade majandamisse ja taasmetsastamisse on kriitilise tähtsusega, tagamaks, et metsad säilitaksid oma rolli kliima reguleerijana ja elurikkuse hoidjana. Vestmani lähenemine metsandusele rõhutab säästva metsamajandamise põhimõtteid, mis hõlmavad mitte ainult majanduslikku kasu, vaid ka ökoloogilise tasakaalu säilitamist. Vestman leiab, et praeguste lahenduste juures on kõige tugevam ja otsesem mõju kliimale uusmetsastamise teel kasvatada Eesti metsa pindala. Mistõttu suunavad nad enda koostöövorme just selles suunas.

Uusmetsastamine – panus keskkonda ja ettevõtte mainesse

Uusmetsastamine on Eestis kiiresti kasvav valdkond, millel on oluline roll kliimamuutuste vastu võitlemisel ja keskkonna tasakaalu säilitamisel. Professionaalselt istutatud metsad seovad atmosfäärist süsinikdioksiidi, parandavad õhu kvaliteeti ja pakuvad elupaika loomadele. Samuti aitab uusmetsastamine kaitsta pinnast erosiooni eest ja reguleerida mürataset.

Vestman pakub ettevõtetele võimalust puid istutada. Lisaks metsa kasvama panemisele toetab ettevõte ka enda tegevusi rohevaldkonnas, näidates seeläbi sotsiaalset vastutust ja luues positiivset mainet. Ettevõtted saavad täita Vestmaniga koos oma ESG raporti eesmärke, aidates kaasa Eesti metsa pindala kasvule, kliimahoiule ning CO2 sidumisele. Vestman on tegemistes läbipaistev ning pakub vastavalt ettevõttele sobivaid erilahendusi. Uusmetsastades panutavad ettevõtted kliimamuutuste vastu võitlemisse ja keskkonna tasakaalu säilitamisse.

Vestmani panus ühiskonda

Lisaks majanduslikule ja keskkonnaalasele mõjule on Vestman oluline tegija ka kohaliku ühiskonna elujõulisuse ja heaolu edendamisel. Ettevõte toetab kogukondi, luues töökohti ja investeerides kohalikesse projektidesse, mis parandavad elukvaliteeti.

Vestmani tegevus põllumajandus- ja metsandussektoris aitab kaasa kohaliku majanduse mitmekesistamisele ja tugevdamisele, pakkudes samas säästvat ja vastutustundlikku majanduskasvu.

Meiega saab ühendust võtta, helistades 551 5005 või saates e-kirja trees@vestman.ee. Lisainfo: www.vestman.ee/kliimahoid

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kord nädalas

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega?

Saadame sulle kord nädalas ülevaate Eesti suurima roheportaali parimatest lugudest.