Linnadel on võtmeroll Euroopa muutmisel kliimamuutustele vastupanuvõimelisemaks

Foto: Pexels.com

Enamik eurooplasi elab linnapiirkondades. Just linnadel on võtmeroll kodanike kaitsmisel ning Euroopa ühiskonna vastupanuvõime parandamisel kliimamuutuste suureneva mõju vastu.

EEA (European Environment Agency) aruandes tehakse kokkuvõte Euroopa linnade kohanemisest kliimamuutustega ja antakse ülevaade toimivatest meetmetest suurenevate kliimariskide vastu. Kohanemise teadlikum eesmärgistamine ja rakendamine annavad edusammudele hoogu juurde.

Euroopa linnad tunnetavad üha enam kliimamuutuse mõju, nagu kuumalaineid ja üleujutusi. EEA aruandes “Linnade kohanemine Euroopas” rõhutatakse tungivat vajadust kohandada Euroopa linnad kliimamuutustega ja antakse ülevaade juba kasutusele võetud meetmetest.

Linnadel on oluline roll kohanemismeetmete rakendamisel, mille puhul tuleb arvesse võtta kohalikke tingimusi ja konkreetseid haavatavusi. Aruanne sisaldab rohkelt olulist infot, mis toetab kliimaga kohanemise poliitikat kogu Euroopas, alates ELi tasandist kuni omavalitsusteni.

„Linnad on oma tiheda infrastruktuuri ja asustuse tõttu kliimamuutustest enim mõjutatud,” ütles Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala. “Nagu ka värske EEA raport rõhutab, muudab tugevate tormide ja vihmadega kaasnev sademete intensiivsus just linnad üleujutustele eriti haavatavaks. Ka pinnatemperatuur on linnades sageli kõrgem kui nende ümbruses. Mitte ainult mujal, vaid ka meil tuleb ette olukordi, kus peame tunnistama kunagiste standardite järgi loodud lahenduste mittesobivust muutuvates oludes. Heaks näiteks on ebapiisavad sademevee süsteemid, mis ei suuda valingvihmade suuri veekoguseid vastu võtta ning loomulikult kuumasaared ohtratest kõvakattelistest pindadest.”

EEA ülevaatlik kokkuvõte kajastab linnade eri kohanemismeetmeid ja kogemusi. Euroopa linnad kohanevad kliimamuutustega läbi mitmete tõhusate meetmete, sealhulgas linnapõllumajanduse edendamise, elamiskõlblikumate avalike ruumide loomise ja kultuuripärandi kaitsmise kaudu.

Samuti rakendavad linnad üha enam looduspõhiseid lahendusi, mida on näha 91% aruandes analüüsitud kohanemiskavades. Looduspõhiseid lahendusi kasutatakse linnade jahutamiseks ja veehoidmiseks, aga ka puhkamiseks ja saaste vähendamiseks.

Aruandes tuuakse esile mitmeid edukaid kohanemise tingimusi. Oluline on jätkusuutlik poliitiline pühendumus, mis on sageli seotud piisavalt pikaajalise rahastamisega, hea valitsemistava ja kohalike kodanike kaasamisega, teistelt linnadelt õppimise ja teadmiste põhiste otsuste tegemisega.

Rõhutatakse, et kohanemine on vajalik kõikides sektorites ja kõigil valitsemistasanditel ning et meetmed peavad olema suunatud nii praeguste kliimamõjude vastu kui ka kaitsma suuremate tulevaste riskide eest.

Märtsis avaldas EEA esimese Euroopa kliimariskide hinnangu, mis näitas, et Euroopa praegune poliitika ja kohanemismeetmed ei suuda pidada sammu kiiresti kasvavate kliimariskidega. Aruande kohaselt on tihedalt asustatud linnapiirkonnad kuumalainete ja äärmuslike sademete tõttu eriti ohustatud.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kord nädalas

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega?

Saadame sulle kord nädalas ülevaate Eesti suurima roheportaali parimatest lugudest.