TalTechi uurimus näitas, mis mõjutab Läänemeres hapniku vähenemist ja surnud tsoonide levikut

Foto: Tahir Osman / www.pexels.com

Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi teadlased tegid ulatusliku uurimuse Läänemeres oleva magevee mahu kohta, näidates mitme faktori keerulist koosmõju mere seisundile. Uurimistöö, mille tegi Urmas Raudsepp koos oma meeskonnaga, annab väärtuslikke teadmisi muutuva Läänemere ja selle lahtede kohta, pakkudes uut lähenemist piirkondlikele kliimatrendidele.

Riimveeline madal Läänemeri on põnev uurimisobjekti tänu haprale tasakaalule jõgede magevee ja Põhjamere soolase vee sissevoolude vahel. Uuring, mis hõlmas aastaid 1993–2021, näitab Läänemeres magevee hulga stabiilset vähenemist viimasel kolmel aastakümnel. See langustrend (23,9 km³ aastas) on seotud jõgede vooluhulga, sademete ja soolase vee transpordi ajalise muutlikkuse keerulise koostoimega.

Uuring näitab magevee hulga trendide märkimisväärset erinevust Läänemere piirkondade vahel. Botnia lahes magevee osakaal suureneb, Läänemere lõunaosas aga väheneb. Selline dünaamika põhjustab Läänemere kihistumise tugevnemist, mis omakorda tingib hapniku vähenemist ja surnud tsoonide levikut veelgi rohkem põhja poole.

“Arusaamine Läänemere magevee sisalduse dünaamikast on oluline olemasoleva elukeskkonna säilimiseks meres,” ütles professor Urmas Raudsepp. “Peame detailsemalt mõistma erinevate tegurite vahelisi seoseid, et teha täpsemaid kliimamudeleid ja aidata kaasa teaduspõhiste poliitikate kujundamisele.”

Uuring näitab ka magevee sisalduse hooajalisi kõikumisi, paljastades erinevad mustrid Läänemere eri osades. Näiteks jääkatte vähenemine summutab magevee sisalduse hooajalisi muutusi Botnia ja Soome lahtedes.

“See uuring rõhutab regionaalsete veekogumite uurimise tähtsust globaalse kliimamuutuse mõistmisel,” ütles Raudsepp. “Läänemeri on keerukas segu mageveest ja soolasest veest ja pakub ainulaadset perspektiivi kliimamuutuste põhjustatud väljakutsetele. Eesti jaoks olulised merealad nagu Soome laht ja Liivi laht on võrreldes Läänemere üldiste muutustega küllaltki stabiilsed.”

Raudsepp, U., Maljutenko, I., Barzandeh, A., Uiboupin, R., and Lagemaa, P.: Baltic Sea freshwater content, in: 7th edition of the Copernicus Ocean State Report (OSR7), edited by: von Schuckmann, K., Moreira, L., Le Traon, P.-Y., Grégoire, M., Marcos, M., Staneva, J., Brasseur, P., Garric, G., Lionello, P., Karstensen, J., and Neukermans, G., Copernicus Publications, State Planet, 1-osr7, 7, https://doi.org/10.5194/sp-1-osr7-7-2023, 2023. https://sp.copernicus.org/articles/1-osr7/7/2023/

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kord nädalas

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega?

Saadame sulle kord nädalas ülevaate Eesti suurima roheportaali parimatest lugudest.