Pärnu jõel võib tänavu kalu noolivaid kormorane tõrjuda laserite ja paugutamisega

Kormoranid. Foto: Alfred Grupstra / Pixabay

Sindi paisu lammutamine on rändekalade kudemisvõimalustele hästi mõjunud ning see on kaasa toonud kormoranide arvukuse suurenemise Pärnu jõe kallastel. Kudevate ja rändel olevate kalade kaitseks lubab Keskkonnaamet seal kormoranide tõrjumist nii laserite, paugutamise kui ka muude meetoditega. 

„Pärnu jõgi on oluline kudeala nii meritindile kui lõhelistele ning siin võivad kormoranid kalavarudele tõesti märgatavat mõju avaldada,“ ütles Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna juht Tarvo Roose. „Et kudevaid või rändel olevaid kalu kaitsta, lubame kormoranide tõrjumist Pärnu jõel nii laserite, paugutamise kui muude heidutusmeetoditega.”  

Lisaks lubab Keskkonnaamet sel kevadel kormoranimunade osalist õlitamist laidudel, mis on väljaspool kormoranide kaitseks mõeldud alasid. Õlitada lubatakse vaid pesitsuspaikades, kus kormoranid moodustavad vähemalt 90% seal pesitsevatest lindudest ehk teisi pesitsevaid linde on väga vähe või polegi.

Kormoranimunade õlitamise loa saamiseks tuleb esitada Keskkonnaametile taotlus hiljemalt 23. veebruariks.  

Koos õlitamisloaga annab Keskkonnaamet kaasa täpsed juhised.  Näiteks tuleb munade õlitamisel jälgida, et ei häirita teisi linde. Õlitamine on tõhusam, kui igasse pesakonda jäävad mõned elujõulised munad. Kui õlitada kõik pesas leiduvad munad, siis hülgavad linnud pesa ja munevad lühikese aja jooksul uue kurna.  

„Iga loa puhul kaalume nii kormoranikoloonia mõju kalavarudele, eelkõige kudevatele kaladele, aga kindlasti ka riski, et kormoranide ohjamise  tõttu võib ebaõnnestuda samas piirkonnas pesitsevate teiste, kaitsealuste lindude pesitsemine,“ selgitas Roose.  

Eestis on hinnanguliselt 35 000 pesitsevat kormoranipaari. Nad asustavad Väinamere laidusid, Liivi lahe ümbrust, aga ka Soome lahe ning Läänemere avaosa laidusid. 

Kormoranide pesitsuspaikades võib sööbiva toimega väljaheidete mõjul kaduda rohelus ja kuivada isegi terved puud. Kuigi esmapilgul võib see paista looduse hävitamisena, on seegi üks loomulik etapp looduslikust ringkäigust. Kui kormoranid liiguvad teisele pesitsusalale, siis rohelus taastub.  

Kormoranide ohjeldamise plaani töötas Keskkonnaamet välja pärast kohtumisi nii ornitoloogide, ihtüoloogide kui ka kalurite esindajatega. Läinud nädalal kohtusid Pärnus Keskkonnaameti ja kalurite esindajad, et rääkida läbi, milliste võtetega kevadel kormoranide arvukust ohjata saab. 

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra ütles, et kormoran on Eesti looduse põline liik, kes aastakümneid tagasi jõulise tõrjumise tõttu siinkandis praktiliselt välja suri. “Kormoranide naasmine meie loodusesse on igati tervitatav ja paljudel laidudel on nad kaitstavate liikide nimekirjas,” selgitas Vakra. “Teisalt mõistame ka rannakalurite muret selle pärast, et püügikoormuse vähendamine pole kalavarude kaitseks piisavaid tulemusi andnud. Kuna kormoranid on üks survetegur kalade arvukuse taastumisel, siis võimaldatakse sellel aastal kormoranide ohjeldamist.”  

Sügisel võib 1. augustist 30. novembrini pidada kormoranidele ka jahti. Eestis on viimastel aastatel kütitud ühel jahihooajal ligikaudu 700 kormorani.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kord nädalas

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega?

Saadame sulle kord nädalas ülevaate Eesti suurima roheportaali parimatest lugudest.