Euroopa Komisjon pole rahul Eesti olmejäätmete ringlussevõtu korraldamisega

Euroopa Komisjoni Brüsseli peakorteri ees lehvivad lipud.Foto: Shutterstock

Euroopa Komisjon saatis Eestile ametliku kirja rikkumismenetluse algatamise kohta seoses puudustega jäätmete raamdirektiivi ülevõtmisel.

Direktiiviga on kehtestatud olmejäätmete ringlussevõtu ja korduskasutamiseks ettevalmistamise õiguslikult siduvad eesmärgid. Samuti nõutakse direktiivis, et liikmesriigid parandaksid oma jäätmekäitlussüsteeme ja ressursitõhusust.

Direktiiv tuli siseriiklikku õigusesse üle võtta 5. juuliks 2020. Eesti ei ole aga täielikult üle võtnud toidu raiskamise ja prügistamise vältimise nõudeid, samuti sätteid, mis puudutavad korduskasutamise ja toidujäätmete tekke vältimise meetmete järelevalvet ja hindamist.

Peale selle on endiselt üle võtmata mitu laiendatud tootjavastutuse süsteemi aspekti.  

Sama direktiivi üle võtmata jätmist puudutav kiri saadeti ka Austriale, Bulgaariale, Küprosele, Rumeeniale ja Tšehhile.

Riikidel on nüüd vastamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks aega kaks kuud. Kui komisjon rahuldavat vastust ei saa, võib ta viia menetluse edasi järgmisesse etappi ja esitada rikkumise kohta põhjendatud arvamuse.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kord nädalas

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega?

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega? Saadame sulle kord nädalas ülevaate Eesti suurima roheportaali parimatest lugudest.