Raport: Eesti kodudes toodetakse aina rohkem taastuvenergiat, kuid ilma salvestuseta jääb kasu väikseks

Kui hakkad katusele päikepaneelide paigaldamist planeerima suvel, siis paika saad need sügisel või talvel, kui tootlikkus on kõige väiksem. Seega tasub alustada talvel ja kevadel või suvel saada kohe kätte kõige suurem tootlikkus. Foto: Karin Jähne / Scanpix

Kodumajapidamistes toodetud elektrienergia hulk kolmekordistub prognooside kohaselt aastaks 2035, mis ühelt poolt suurendab Eesti majapidamiste energiasõltumatust ja vähendab elektritootmise keskkonnamõju, kuid teiselt poolt suurendab vajadust juhitavate tootmisvõimsuste ja riikidevaheliste ühenduste järele, toob Arenguseire Keskus välja lühiraportis “Elektrit tootvad majapidamised Eestis”.

Arenguseire Keskuse eksperdi Märt Masso sõnul toodavad suurte elektrijaamade kõrval aina rohkem energiat väiksemad üle riigi hajutatud elektrijaamad. “Tarbijate toodetud elekter moodustab praegu umbes neljandiku nende endi tarbimisest. Samas tunde, mil kodumajapidamise tootmine ületab nende tarbimist ja ülejääk suunatakse jaotusvõrku on aastas kõigest 13%,” nentis ta.

Hajustootmises domineerivad päikesepaneelid – viimase kümnendi jooksul on fotoelemendid odavnenud ligi kuus korda. Elektri väiketootmist tõukab tagant ka elektrihindade muutlikkus.

“Tootvate tarbijate lisandumist võib selgitada majapidamiste ootusega hoida kokku elektrienergia kuludelt. Ka riik on stimuleerinud väiketootjate lisandumist ja tootmise tasuvust erinevate toetusmeetmetega,” selgitas Masso.

Taastuvenergia võimsuste lisandumisega üha muutlikumad elektrihinnad on aga vähendanud päikeseenergia tootmise tasuvust kodumajapidamiste jaoks. Elektrihind on üldjuhul kõige madalam päikesepaistelistel päevadel ehk ajahetkedel, kui päikesejaamade tootlikkus on kõrgeim ning vastupidi – elekter on kallim külmemal ja pimedamal ajal.

Arenguseire Keskus toob raportis välja, et Elektrilevi prognoosi kohaselt on lähiaastatel oodata väiketootmise kolmekordistumist, mis suurendab majapidamiste energiasõltumatust. Prognoosis on arvesse võetud liitumisprotsessis olevaid tootmisvõimsusi, uusehitiste liginullenergia nõudeid ja elektritarbimise oodatavat kasvu.

“Edasist arengut mõjutavad tootmisvõimsuse maksumuse ja jaotusvõrguga liitumise kulud, aga ka salvestusseadmete areng ja nende maksumus. Oluliseks mõjutajaks on kahtlemata ka elektri hind, millest sõltub investeeringu tasuvus majapidamiste jaoks,” ütles Masso. Ta lisas, et tähtis on ka väiketootmise arendamise oskusteabe levik ning liitumisega kaasnevate protsesside sujuvus.

Hajutatud väiketootmise kasvuks on aga tarvilikud lahendused nõudluse ja pakkumise tasakaalustamiseks, et tagada elektrisüsteemi ja jaotusvõrgu sagedus ning varustuskindlus. Lahendused hõlmavad kompenseerivat juhitavat tootmist, salvestust ja välisühendusi.

Elektrienergia tootmise tasuvust aitaks kodumajapidamistel tõsta teadlikum tarbimine – näiteks päevane soojatootmine ja vee soojendamine õhtuks ning energia salvestamine majapidamise lokaalsetes akudes.

Tootvaid tarbijaid võib aidata ka energia salvestamine jaotusvõrgu või ülekandevõrgu salvestustes, mis eeldaks lisaks salvestuslahenduse arendusele ka võrgu arendust. See võimaldaks suunata elekter madalama pingega võrgust kõrgema pingega võrku.

“Praktikas on aga mõlema tehnoloogia kasutamiseks vajalikud läbimurded, mis teeksid sellise energia salvestamise või konverteerimise tõhusaks ja hinnas konkureerivaks,” tõdes Märt Mässo.

Lühiraport “Elektrit tootvad majapidamised Eestis” on osa Arenguseire Keskuse uurimissuunast „Aktiivsed tarbijad tuleviku energiasüsteemis“. Uurimissuuna eesmärgiks on tuua välja võtmetegurid, millest sõltub tarbijate roll tuleviku energiasüsteemis ning luua stsenaariumid kodumajapidamiste ja teiste mikrotootjate võimalikust mõjust Eesti energiasüsteemile aastani 2040.

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse tulevikuarenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu juures. Keskus viib erinevatel teemadel läbi uurimisprojekte, mille eesmärk on ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimine ning uute trendide ja arengusuundade avastamine.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kord nädalas

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega?

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega? Saadame sulle kord nädalas ülevaate Eesti suurima roheportaali parimatest lugudest.