Geoloogid uurivad fosforiidi leiukohtade piirkonnas elanike suhtumist maavarauuringutesse ja kaevandamisse

Foto: Pexels

TalTechi geoloogia instituut uurib märtsis Virumaa ja Harjumaa valdade elanike suhtumist maavarauuringutesse ja kaevandamisega seotud teemadesse. Küsitluspiirkond kattub peamiste fosforiidi leiukohtadega. 

Küsitlus on osa rahvusvahelisest AGEMERA projektist, mida rahastab Euroopa Komisjon. Selle eesmärk on leida uusi uuringumeetodeid ja tehnoloogiaid Euroopa Liidu maavarade väärindamiseks, parandada avalikkuse teadmisi kriitiliste toorainete rollist ning toetada maavarade uuringuid, mis arvestavad keskkonna ja ühiskonna heaoluga. Eestis on projekti esindajaks TalTechi geoloogia instituut. TalTechi roll piirdub küsitluse läbiviimise ja seotud teavitustegevustega.

“Eestis kattub küsitluspiirkond fosforiidi peamiste leiukohtadega, sest erinevalt teistest maavaradest on just fosforiidi kaevandamisega seotud küsimused ja vastuolu olnud piirkonna elanikkonna seas kõige suuremad ning seetõttu sobivad need hästi küsitluse ja projekti eesmärkidega. Küsitlusega soovime kaardistada kohaliku kogukonna meelsust ning põhjuseid seisukohtade taga. Seega piirdub küsitlus vaid tulemuste analüüsiga ning ega ole seotud otseste kaevandamistegevustega,” selgitas TalTechi geoloogia instituudi mäenduse ja maavaratehnoloogia ekspert Veiko Karu.

Virumaa elanikele edastatav küsitlus koosneb kahest osast, milles esimeses uuritakse, mida inimesed arvavad maavarauuringutest ja kaevandamisest ning nende suhtumist sellesse. 

Teises osas keskendutakse sellele, kuidas näevad kohalikud oma seost maavarasektori tegevuse ja kogukondade olukorra vahel ning milline on nende arvamus piirkonna tuleviku kohta. 

Küsitlus sisaldab ka demograafilisi küsimusi, keskkonnaalaseid arvamusi ja kaarte, kus inimesed saavad märkida, kus kaevandamine nende arvates sobib või ei sobi. Andmed kogutakse anonüümsena ja töödeldakse vastavalt privaatsuse nõuetele. 

Virtuaalsele küsimustikule vastamine on vabatahtlik ning seda levitatakse omavalitsuste kaudu nii Virumaa kui ka mõne Harjumaa valla elanikele alates 1. märtsist kuu aja jooksul. 

Küsitluse tulemused koondatakse kokku jaanipäevaks ja avalikustatakse projekti kodulehel https://agemera.eu. Need on aluseks valdkonna laiemaks tutvustamiseks (töötubadele, avalikele loengutele, sündmustele jne).

Sarnane küsitlus on juba läbi viidud Soomes ning Eestiga samal ajal tehakse küsitlus ka mitmes teises AGEMERA projektiga seotud riigis. 

1. augustist 2022 kuni 31. juulini 2025 kestvas AGEMERA projektis osalevad 11 riigi eksperdid ja organisatsioonid. Projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammi “Euroopa Horisont” toetuslepinguga nr 101058178 ja selle eelarve on 7,5 miljonit eurot.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kord nädalas

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega?

Saadame sulle kord nädalas ülevaate Eesti suurima roheportaali parimatest lugudest.