Keskkonnaamet kinnitas õlitehase keskkonnamõju hindamise aruande

Põlevkivi. Foto: Martin Nurme

Keskkonnaamet tunnistas nõuetele vastavaks Enefit 280-2 õlitehase keskkonnamõju hindamise aruande. Mõjuhinnangu valmimise järel teeb keskkonnaamet umbes kuue kuu jooksul otsuse tehase tegevuse alustamiseks vajaliku keskkonnakompleksloa andmise kohta.

“Keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine tähendab, et nüüd on keskkonnaametil olemas vajalikud alusmaterjalid, et hakata sisuliselt kaaluma seda, kas ja millises mahus saab õlitehas tööd alustada,” ütles keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse valdkonnas Erik Kosenkranius.

Keskkonnamõju hindamise aruanne käsitleb Auvere uue õlitootmisseadme Enefit 280-2 võimalikku keskkonnamõju. Nõuetele vastavaks tunnistatud arunne on keskkonnaametile Enefiti taotluses esitatud andmete ja parima võimaliku tehnoloogia dokumentide kõrval aluseks õlitehase tegevuseks vajaliku keskkonnakompleksloa menetlemisel ja loa tingimuste seadmisel. 

„Õlitehas saab tegevuse alustamiseks vajaliku keskkonnakompleksloa üksnes siis, kui veendume, et negatiivse keskkonnamõju tasakaalustamiseks on olemas leevendus- ja kompensatsioonimehhanismid ning kavandatud tootmismaht on vastuvõetav. Loa menetluse käigus on ettevõttel võimalik oma esialgset taotlust muuta,” ütles Kosenkranius. 

Nõuetele vastavaks tunnistatud keskkonnamõju hindamise aruandes on arvesse võetud ja käsitletud ka neid küsimusi, mis kohtus tühistatud ehitusloa aluseks olnud mõjuhindamise aruandes puudusid. Nii on eile allkirja saanud aruandes välja toodud ka uttegaaside ja fenoolvee käitlemisega seotud ohud ning käsitletud tehase võimalikku mõju Natura 2000 võrgustiku aladele. 

Aruande koostas OÜ Hendrikson ja Ko. Arvamusi ja ettepanekuid esitasid aruandele terviseamet, päästeamet, rahandusministeerium, keskkonnaministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, ja Eesti Keskkonnaühenduste Koda ning hiljem kooskõlastamisel kliimaministeerium ning regionaal- ja põllumajandusministeerium.  

Osa loa taotluse menetluse protsessist on avalikustamine; enne otsuse tegemist avalikustatakse keskkonnakompleksloa andmise või sellest keeldumise eelnõu. Nõuetele vastavaks tunnistatud keskkonnamõju hindamise aruanne on samuti avalik ja kättesaadaval keskkonnaotsuste infoportaalis KOTKAS.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kord nädalas

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega?

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega? Saadame sulle kord nädalas ülevaate Eesti suurima roheportaali parimatest lugudest.