Riik maksab kohalikele omavalitsustele roheinvesteeringute toetamiseks kokku viis miljonit eurot

F: Pixabay

Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Riigi tugiteenuste keskus (RTK) avavad 22. jaanuaril teise taotlusvooru, mille eesmärk on toetada kohalikke omavalitsusi tuuleenergeetikat kavandavate planeeringute kiiremal menetlemisel.

Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest rahastatud toetusmeetme „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ eelarve on kokku viis miljonit eurot.

Meetme esimesest taotlusvoorust 2023. aastal sai toetust 18 omavalitsust. Toetust kasutati tuuleenergeetika planeerimisega tegelevate spetsialistide palkamiseks ja vajalike uuringute tellimiseks.

Tänavu jaanuaris regionaalminister Madis Kallase kinnitatud määruse muudatuse põhjal on omavalitsustel võimalik saada täiendavalt 50 000 eurot lisatoetust planeeringute lõpuleviimiseks. Lisatoetus on suunatud neile omavalitsustele, kes saavad meetmest toetust tuuleenergeetika planeeringu kehtestamisele eelnevatele tegevustele ja jõuavad projektide elluviimiseks ettenähtud aja jooksul planeeringu kehtestamiseni.

Regionaalminister Madis Kallase sõnul on meede vajalik selleks, et vähendada sõltuvust fossiilsetest kütustest ja kiirendada üleminekut puhtale energiale. „Vabariigi valitsus on võtnud eesmärgiks, et aastaks 2030 oleks võimalik 100% kogu Eesti elektri tarbimisest toota taastuvatest energiaallikatest,“ ütles Kallas.

Meede aitab omavalitsustel oluliselt kiirendada tuuleparkide rajamist. Näiteks on võimalik taotleda toetust tuuleenergeetikat kavandava planeeringu koostamise korraldamiseks või tuuleenergeetika projekteerimistingimuste, ehitusloa ja kasutusloa koostamise ja menetlemisega seotud juriidiliste küsimuste lahendamiseks.

Samuti toetatakse spetsiifiliste teadmistega ekspertide tööd, kes saavad nõustada vajaduspõhiselt saavutamaks parim tuuleenergeetika ruumilahendus. Lisaks on võimalik saada toetust tuuleenergeetikaga seotud kommunikatsiooni korraldamiseks ja avalikkuse kaasamiseks.

Riigi tugiteenuste keskuse elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhi Kertu Sepa sõnul on avanevasse taotlusvooru osalema oodatud nii need omavalitsused, kes juba said sügisel toimunud voorust toetust kui ka need, kes veel taotlenud ei ole.

„Arvestada tuleb sellega, et maksimaalne toetus ühele omavalitsusele taotlusvoorude üleselt on 200 000 eurot, pluss 50 000 eurot, juhul kui projekti käigus jõutakse tuuleenergeetikat kavandava planeeringu kehtestamiseni,“ selgitas Sepp.

Teine taotlusvoor on avatud 22. jaanuarist kuni 2024 aasta lõpuni. Toetuse määr on kuni 100 protsenti projekti toetatavate tegevuste kuludest. Rohkem infot taotlemise tingimuste kohta leiab taotlusvooru lehelt: Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel.

Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest, Eesti taaste- ja vastupidavuskavas kirjeldatud peatüki „REPowerEU” alusel. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab regionaal- ja põllumajandusministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab ellu viia Riigi tugiteenuste keskus.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kord nädalas

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega?

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega? Saadame sulle kord nädalas ülevaate Eesti suurima roheportaali parimatest lugudest.