Toidusektorile loodi veebipõhine teabekogumik

F: Pixabay

Rahvusvahelise projekti Qualify raames on koostatud veebipõhine teabekogumik toidusektorile, mis koondab põhjaliku teavet pettuste ennetamise, kvaliteedikontrollisüsteemide ja põllumajandustoodete ning toiduainete autentsuse valdkondadest. Kokkuvõte hõlmab eelkõige Eestis toimuvat, kuid ka Euroopat ja nendevahelisi seoseid.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kinnituse on Eestis pisut üle 700 toidutootmise ettevõtte, mis annavad 14 protsenti kogu töötleva tööstuse toodangust ja 14 protsenti kogu tööhõivest. Paljud neist on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kellel võib olla keeruline toidukvaliteediga seotud teemasid hallata, olles samal ajal konkurentsivõimeline nii sise- kui ka rahvusvahelistel turgudel.

„Toiduohutuse, pettuste vältimise ja toidu päritolu teemasid on kajastatud mitmetes toitu puudutavates Euroopa Liidu ja siseriiklikes strateegiates ja arengukavades ning toimunud on erinevaid koolitusi, konverentse, infopäevi ja arutelusid ning välja antud infomaterjale. Antud dokumendi suur väärtus seisneb selles, et killustatud info Eestis toimuva kohta on ülevaatlikult nüüd ühes dokumendis koos,“ sõnas online-raamatukogu koostaja Kristel Vene. 

Raamatukogu on suunatud poliitikakujundajatele, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, alaliitudele, teadusasutustele, ülikoolidele ja teistele. Veebipõhine väljaanne koosneb kolmest moodulist, milleks on pettusennetus, kvaliteedikontroll ja autentsus.

Iga teema lõikes on välja toodud valdkonda puudutav regulatiivne ja strateegiline raamistik, olulisel kohal on praktilised näited ning juhtumiuuringud ja ettepanekud strateegia väljatöötamiseks.  

Veebipõhise raamatukogu koostamine on üks osa Qualify projekti tegevustest. Sama sisuga dokumendi koostavad ka teised projektis osalevad Euroopa Liidu riigid, nagu Kreeka, Prantsusmaa, Hispaania ja Slovakkia. Rahvusvaheline koostöö annab võimaluse kogemuste vahetamiseks ja suurendab projekti mõju.  

 „Erinevaid Euroopa riike esindavad projektipartnerid tegelevad niisamuti toidupettuste, kvaliteedi ja päritolu küsimustega. Olles neisse pisut sisse piilunud, on selge, et nad näevad mõningaid asju teisiti, lahendavad küsimusi teise nurga alt ja nende parimad praktikad ja näited on teised. Seega on Qualify toiduohutuse, aga ennekõike pettuste ja autentsuse kohta õppimise, ideede ja parimate praktikate ammutamise projekt,“ lausus Kristel Vene.  

Online-raamatukogu on kättesaadav Eesti Kaubandus-Tööstuskoja veebilehel

Qualify on Interreg Europe programm, mis tegeleb toiduainete sektoris olevate ettevõtete toidupettuste ennetamise ja toidukvaliteedi kontrolli teemaga. Projekti eesmärk on edendada väike ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõimet põllumajandus-toiduainesektoris. Projekti Eesti- poolne partner on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.  

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kord nädalas

Hoolid Eesti loodusest ja tahad olla kursis keskkonnauudistega?

Saadame sulle kord nädalas ülevaate Eesti suurima roheportaali parimatest lugudest.