Rohetehnoloogia

Majaomanikele makstakse toetust, mis aitab parandada energiatõhusust

Foto: Shutterstock

Kredex hakkab 19. augustist vastu võtma väikeelamute rekonstrueerimistoetuse avaldusi. Toetus aitab muuta elamud energiatõhusamaks ja soodustab taastuvenergia kasutamist.

Toetus sobib, kui taotleja omandis on üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu.

Rekonstrueeritav elamu peab olema kantud ehitisregistrisse, sõltumata väikeelamu kasutuselevõtu aastaarvust ning väikeelamu on taotleja alaline elukoht. Samuti oeab taotlejal olema omafinantseering vähemalt osas, mida toetus ei kata.

Millised on toetuse saamise põhitingimused?

Enne taotluse esitamist ei tohi töödega alustada ega tasuda ka ettemakseid, v.a kui toetust taotletakse päikesepaneelide paigaldamiseks ning hinnapakkumused on võetud kogumis projekteerimisele, paneelide paigaldamisele, siis võivad kohutused olla võetud enne taotluse esitamist, kuid paigaldustööd tuleb teostada pärast taotluse esitamist.

Toetuse väljamakse tehakse, kui toetuse saaja on vastu võtnud vähemalt toetussummale vastava proportsionaalse osakaalu toetatavatest tegevustest (nt juhul, kui toetuse määr on 30%, saab väljamakset taotleda, kui on esitada tööde akt vähemalt 30% tegevustele).

Toetuse saamiseks peab taotleja väikeelamu olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse ning seal peab olema märgitud elamu esmane kasutuselevõtmise aasta (aastaarv ei ole oluline).

Terviklik rekonstrueerimine – projekt, millega teostatakse kompleksselt toetuse tingimustes toodud nõuetele vastavalt vähemalt välisseinte ja katuse soojustamine, akende vahetamine, rekonstrueeritakse küttesüsteem ja paigaldatakse soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteem. Tervikliku rekonstrueerimise tulemusena tuleb saavutada vähemalt energiatõhususarvu klass C.

Toetatavad tegevused peavad vastama ehitusseadustiku §-des 19–24 nimetatud nõuetele.

Väljamakse taotluse esitamise tähtaeg on 30.11.2022. a ning selleks ajaks peavad toetuse osakaalule vastavad tegevused olema ellu viidud. Ülejäänud mahus tööde teostamiseks on aega kuni 12 kuud arvates toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Kulud peavad olema põhjendatud, taotluses kirjeldatud ja dokumenteeritud. Sularahatehingud ei ole abikõlblikud.

Väikeelamu laiendamise kulu ei toetata.

Toetuse taotleja poolt soetatud ehitustoodete ja ehitusmaterjalide kulu ei ole toetatav.

Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma

Üksikute tööde puhul on toetuse määr 20% abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot väikeelamu kohta.

Terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta:

  • Tallinnas ja Tartu linnas asustusüksusena 30% ja 20 000 eurot
  • Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas, välja arvatud endise Kernu valla ja Nissi valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Viimsi vallas, Luunja vallas, Kambja vallas ja Tartu valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga ning endise Tähtvere valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga 40% ja 30 000 eurot
  • kahes eelnevas punktis nimetamata asustus- ja haldusüksuses 50% ja 40 000 eurot

Päikesepaneelide soetamise ning paigaldamisega seotud kulu 30% ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta kuni 20 000 eurot.

Juhul kui taotletakse toetust projektile, mille käigus paigaldatakse päikesepaneelid ja tehakse vajadusel lisaks katuse/fassaadi erisusele muid abikõlblikke töid (nt akende vahetus), siis kehtib läbivalt toetuse määr 30% ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot.

Siseviimistluse taastamisega seotud kulu on abikõlblik kuni 5% ulatuses rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, kuid tervikliku rekonstrueerimise puhul mitte enam kui 2000 eurot ja muul juhul mitte enam kui 1000 eurot.

Tööd, mida toetatakse

Fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.

Katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.

Akende ja välisuste vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd.

Esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asetseva põranda soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.

Küttesüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd.

Ventilatsioonisüsteemi rajamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd.

Taastuvenergia tootmisseadme koos energia muundamiseks, tarbimiskoormuse juhtimiseks  ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmetega soetamine ning paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd.

Päikesepaneelide soetamisel ja paigaldamisel tuleb teostada vähemalt kas  

  • fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd või
  • katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.
  • Kui väikeelamu kasutusluba on antud 2000. aastal või hiljem või kui väikeelamu välisseinad või katus on soojustatud 2000. aastal või hiljem vähemalt 10cm paksuse kihiga, ei ole eelnimetatud tööde tegemine päikesepaneelide soetamisel ja paigaldamisel kohustuslik.

Heitvee jääksoojuse kasutamise seadme soetamine ja paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd.

Ehitusprojektis soovituslikena nimetatud soojustamise või tehnosüsteemide asendamisega seotud muud otsest energiasäästu tagavad tööd.

Määruse §5 punktides 3–6 nimetatud tegevusest tulenev siseviimistluse taastamine.

Rekonstrueerimistööde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamine.

Omanikujärelevalve teostamine.

Ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve on abikõlblik, kui rekonstrueerimistööd teostatakse projekti osana.

Kredexi kõigi tingimustega saab tutvuda siit.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Telli Geeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate olulisematest Geeniuse teemadest.