Rohemajandus

Hiidlased sorteerivad jäätmeid rohkem kui kunagi varem

Biojäätmed Hiiumaal. F: Eesti Ringmajandusettevõtete Liit

Hiiumaal läbi viidud pilootprojekti tulemused näitavad, et kui pakkuda mugavat võimalust tekkekohal jäätmeid liigiti koguda, siis suurem osa inimestest seda ka teeb.

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit paigaldas koostöös Hiiumaa vallavalitsuse ja ettevõtetega 2021. aasta suvel kaheksasse kooli kokku 37 jäätmete sortimisjaama.

“Alustasime pilootprojektiga Hiiumaal, sest seal on väike, ühtehoidev, aga väga aktiivne kogukond, kus on lihtne piloteerida ja jälgida muutusi,” ütles Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann pressiteate vahendusel. “Saame kokkuvõtlikult öelda, et üldised liigiti, see tähendab eraldi materjaliliikide kaupa kogutud jäätmete kogused on viimaste aastatega suurenenud ja see on igati positiivne märk.”

Hiiumaa valla jäätmespetsialisti Kadri Aljase sõnul on eriti positiivne, et Hiiumaal on tänaseks uus korraldatud olmejäätmete veo süsteem paika loksunud. „Iga asi võtab aega, aga näeme Hiiumaa valla kogemuse põhjal selgelt, et oleme tekkekohal liigiti kogumisega õigel teel ning nii oleme elanike aktiivsust jäätmete liigiti kogumise osas kasvatanud. Samuti on andnud väga positiivseid tulemusi koostöös Ringmajandusettevõtete Liiduga läbi viidud koolide sortimisjaamade projekt: oleme saanud nii lapsed kui ka kogu muu koolipere sortima ning tõenäoliselt on lapsed mõjutanud ka kodusid,“ rääkis Kadri Aljas.

Üldised segaolmejäätmete kogused Hiiumaal on tasapisi vähenenud, liigiti kogutud jäätmete kogused aga suurenenud – samal ajal on ka Hiiumaa rahvastik väikeses kasvutrendis.

„Eriti hästi on hakanud toimima klaaspakendi ning tekstiili eraldi kogumine. Samuti on käima läinud avalikes punktides pakendite liigiti kogumine. Me ei kogu avalikes pakedipunktides mitte segapakendit, vaid papp- ja paberpakendi, klaaspakendi ning metall-, plastpakendit ja joogikartongi eraldi,“ lisas Aljas. 

Vallas pööratakse järjest suuremat tähelepanu biojäätmete liigiti kogumisele. „Biojäätmete kogumine on Hiiumaal kohustuslik ning oleme andnud vallaelanikele võimaluse biojäätmeid kinnistupõhiselt üle anda,“ ütles Aljas. Hiiumaa vallavalitsus on toetanud korraldatud jäätmeveo raames liigiti kogumist tasuta kasutamiseks antavate konteineritega ning biojäätmete kogumiskorvidega siseruumides biojäätmete kogumiseks.

ERMELi pikemaajalisem eesmärk on varustada kõik Eesti koolid ühesuguste sortimisjaamadega, et koolides üle Eesti oleks ühtne jäätmete liigiti kogumise süsteem ja koolilastel tekiks võimalikult varakult jäätmete liigiti kogumise harjumus. Järgmisena liigutakse projektiga edasi Saaremaale.

Margit Rüütelmanni sõnul saab tekkekohal kogumisega jäätmetest kvaliteetse materjali, mida saab materjalina ringlusesse suunata. „Hiiumaa pilootprojekti käigus analüüsime ka andmeid, mis on muutunud viimase paari aasta jooksul. Hiiumaal on oluliselt vähenenud viimase kolme aasta jooksul segaolmejäätmete kogus, sealjuures kasvanud nii eraldi kogutud pakendijäätmete, biojäätmete kui ka tekstiilijäätmete kogus.“

Hiiumaalt kokku kogutud jäätmed aastate lõikes (t)
 201920202021
Biojäätmed 03253
Tekstiilijäätmed 04457
Pakend ja vanapaber kokku344407462
Liigiti kogutud jäätmed kokku344483572
Segaolmejäätmete kogused125311381132

Eraldi eduloona saab välja tuua biojäätmete kogumise: 2020. aastal koguti Hiiumaal kokku 32 tonni biojäätmeid, 2021. aastal 54 tonni. See tähendab, et liigiti kogumise tulemusena on segaolmejäätmetest kahe aasta jooksul välja võetud ja Hiiumaaa jäätmejaama viidud 85 tonni biojäätmeid. Hiiumaa Jäätmejaamas valmistatakse biojäätmetest komposti.

Teine oluline muudatus on toimunud pakendi ja vanapaberi eraldi kogumises: võrreldes 2019. aasta ja 2021. aasta numbreid, siis avalike konteinerite kui tekkekohal kogumise tulemusel on pakendimass aasta aastalt suurenenud. 2021. aastal kasvas pakendi/vanapaberi mass kokku 34,3%.

Suure kasvu tegi bio- ning tekstiilijäätmete eraldi kogumine. Tekstiilijäätmete jaoks ei ole olemas head ringlusessevõtu lahendust ei KOVidel ega ka riiklikult tasandil. Praegune tekstiilijäätmete kogumise eesmärk on hea harjumuse tekitamine, kuna tõenäoliselt leidub peatselt ka lahendus nende ringlusse suunamiseks. Hiiumaal on populaarsed ka Uuskasutuskeskuse kogumisringid, kus saab ära anda kasutuskõlblikke riideid, mänguasju jms.

Klaaspakendite eraldi kogumine on hästi käivitunud, inimesed mõistavad klaasi kui väärtusliku materjali eraldikogumise vajalikkust ning konteinereid tuleb tühjendada esialgu plaanitust tihemini. 2021 eraldi kokkukogutud klaasipakendi kogus kasvas võrreldes 2019. aastaga 2,5 korda – 57 tonnilt 145 tonnini.

Hiiumaa sortimisjaamade pilootprojektist

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit paigaldas koostöös Hiiumaa valla ja ettevõtetega 2021. aasta suvel kõikidesse Hiiumaa koolidesse jäätmete sortimisjaamadHiiumaa kaheksasse kooli paigaldati 37 jäätmete sorteerimisjaama, õpilastel ja töötajatel on võimalik nüüd olmejäätmeid sortida neljaks: pakendi-, bio-, paber/papp- ja segaolmejääde. 

Koostöös omavalitsuse ja jäätmevedajaga korrastati ka koolide õues olevad kogumismahutid, et koolimajas sees kogutavad jäätmeliigid oleks võimalik ka õues panna liigiti ja nad jätkaksid oma teekonda materjalina ringlusesse. Projekti raames koolitati nii koolide õpetajaid kui ka koostöös Keskkonnaametiga õpilasi. 

Hiiumaa projekti algatas Eesti Ringmajandusettevõtete liit. Projekti toetasid: Hiiumaa Vallavalitsus, SortAider OÜ, BioBag Baltic OÜ, EJKL Kompetentsikeskus MTÜ, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, Eesti Pakendiringlus OÜ, Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, Eesti Keskkonnateenused AS, Ragn-Sells AS, Epler&Lorenz AS, Enefit Green AS, EcoPro AS, Mullaabi OÜ, Hiiumaa Jäätmejaam OÜ, RVM Systems OÜ, COOP Hiiumaa, Hiiumaa Ettevõtjate Liit.

Hiiu maakond on Eesti väikseim maakond. Saarel on üks omavalitsus – Hiiumaa vald, mis jaguneb omakorda viieks osavallaks: Emmaste, Käina, Kärdla, Kõrgessaare ja Pühalepa. Projektis osales 8 kooli: riigikoolid Hiiumaa gümnaasium ja Hiiumaa ametikool ning munitsipaalkoolid Emmaste, Käina, Kärdla, Lauka ja Palade põhikool ning Suuremõisa lasteaed-algkool.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Telli Geeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate olulisematest Geeniuse teemadest.