Uudis

Kust tuleb puit ja miks ehitatakse just sinna? VKG biotoodete tehase planeering tekitas ministeeriumis küsimusi

Foto: Pixabay

Rahandusministeeriumi hinnangul läheb Viru Keemia Grupi (VKG) kavandatav biotoodete tootmiskompleksi kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) aruanne vastuollu maakonnaplaneeringuga, kuna Ida-Virumaale Lüganuse valda kavandatav tootmisüksus asub rohevõrgustiku alal.

“Eriplaneeringu koostamise eesmärk on kaaluda biotoodete tootmiskompleksi rajamise võimalikkust, leida selleks sobivaim asukoht ning koostada selle rajamiseks detailne lahendus. Esitatud eriplaneering on aga vastuolus maakonnaplaneeringuga rohevõrgustiku ja selle sidususe osas – tuumaladele ja koridoridele pole soovitatav uute teatud infrastruktuuride, näiteks kiirteede, prügilate, jäätmehoidlate ja teiste kõrge keskkonnariskiga objektide ulatuslik rajamine. KSH aruande kohaselt parimaks osutunud ala asub aga täies ulatuses rohevõrgustiku tuumalas,” ütles ministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet eriplaneeringu tellinud Lüganuse vallavalitsusele saadetud kirjas.

Ta lisab, et planeeringus välja toodud sobivaim asukohavalik tekitab muudeski aspektides küsimusi. “Ei selgu, kuidas jõuti kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuga sellise parima alternatiivini, mis on suures osas arendaja poolt soovitud asukoht,” osutab asekantsler.

VKG plaanib rajada Lüganuse valda tootmiskompleksi, et hakata väheväärtuslikust puitmaterjalist tootma lahustuvat tselluloosi, mille lõpptooteid kasutatakse tekstiili- ja biokeemiatööstuses ning ka värvi-, toidu-, ravimistööstuses. Lisaks toodaks kompleks täiendavat 730 gigavatt-tundi taastuvat elektrienergiat. Koos külgnevate tööstusharudega annaks kompleks piirkonnas tööd kuni tuhandele inimesele.

Täiendavalt toob ministeerium välja, et eriplaneering ei võta kompleksile sobivaima asukoha leidmisel arvesse planeerimisseaduse sätet, mille kohaselt peab planeerimisel võimaluse korral soodustama varem kasutuses olnud või ebapiisavalt kasutatud alade otstarbekamat kasutamist. “Esitatud materjalidest ei nähtu, et eriplaneeringuga asukoha valimisel oleks kaalutud alasid, mis on juba inimtegevusest rikutud. Lähtudes eeltoodust ei selgu planeeringu vastavus seaduses sätestatud otstarbeka, mõistliku ja säästliku maakasutuse põhimõttel,” märgib Sarnet.

Samuti jääb rahandusministeeriumile arusaamatuks, millistel kaalutlustel on osutunud parimaks asukohaks metsaga kaetud piirkond, mida tuleb kompleksi rajamiseks 160 hektari ulatuses raadata. Sarneti sõnul jääb selgusetuks ka, kuidas kavatseb VKG katta kompleksi toormevajaduse 2–2,3 miljonit kuupmeetrit männi-, kuuse-, kasepaberipuitu ja puiduhaket, arvestades Eesti riiklikke kohustusi, mille täitmiseks raiemahud pikemas perspektiivis vähenevad.

Lähtudes eeltoodust, palub ministeerium vallavalitsusel eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõud ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruannet vastavalt täiendada.

VKG biotootmise arendusjuht Lauri Raid ütles Rohegeeniusee, et VKG Biotoodete tootmiskompleks on planeeritud rohevõrgustiku tugialale, mille pindalast hõlmab 8%. “Vastavalt maakonnaplaneeringule võib looduslike alade maht langeda tugialale kuni 10% võrra, mis ei sega rohevõrgustiku funktsioneerimist. Lisaks on tehase planeeringus arvestatud rohevõrgustiku territooriumil leitud loodusväärtustega ja valitud asukoht, mis neid ei ohusta ega lõika roheala läbi.”

Raid tõi välja, et maakonnaplaneering ei välista tugialal ehitamise võimalust, vaid määrab tingimused rohevõrgustiku toimimise tagamiseks. “Mainitud tingimustega tehase planeering ilusti arvestab. Aruande kooskõlastusprotsessis vastatakse nii täpsustamist vajatavatele küsimustele kui ka aruande parendamist vajatavatele ettepanekuid,” lisas ta.

Viru Keemia Grupp esitas Lüganuse vallale taotluse algatada kohaliku omavalitsuse eriplaneering 2021. aasta juulis. Aastatel 2021–2024 toimub VKG teatel tootmiskompleksi planeeringu faas. Tehase eeldatav ehitus toimub 2025–2026 ning käivitamine 2027. aastal.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Telli Geeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate olulisematest Geeniuse teemadest.